Bestyrelsen

Foreningen B&W LIVE har til formål på almennyttigt grundlag:

Foreningen B&W LIVE har til formål på almennyttigt grundlag:

  • at støtte initiativer i Faxe Kommune, til gavn for musik og anden kulturelle virksomhed.
  • at planlægge, udvikle og gennemføre egne arrangementer.
  • at skabe et lokalt og regionalt spillested der giver plads til alle genrer og tilgodeser både etablerede, som ikke etablerede kunstnere.
  • at støtte lokale foreninger gennem et eventuelt overskud.

Bestyrelsens medlemmer

Formand, Morten Lundhøj
Næst formand, Henrik Pommergaard
Kasserer, Henrik Holmgaard
Bestyrelsesmedlem, Regnar Rabe
Bestyrelsesmedlem, Line Duelund Andersen
Bestyrelsesmedlem, Jens Ole Andersen
Bestyrelsesmedlem, Preben Enggaard Jensen

Suppleant, Per Lissau
Suppleant, Tina Christiansen

Vedtægter

Generalforsamling

Generalforsamling

Bestyrelsen

Forretningsorden

Økonomi

Årsregnskab 2020
Budget 2021