B&W CAFÉ

Kom og vær med til at skabe et forum for kunst og kultur.

Visionerne og formålet med B&W CAFÉ er, at være med til at skabe et udviklende samtalerum, for at sætte kulturens mange facetter på dagsordenen. At skabe et sted, hvor det er muligt at møde andre, både dem som er nysgerrige og dem som savner et kulturelt fællesskab. Med andre ord påvirkes og udvikles kulturen gennem fælles drøftelser, fællesskaber og aktiviteter.
B&W LIVEs ildsjæle Tom Noach, Ove Klattrup og Søren Nikolajsen vil sammen med vores medlemmer udvikle B&W CAFÉ, til et åbent kulturelt tilbud for Haslev og omegns borgere.

Indholdet og aktiviteterne kan blandt andet være:

  • Oplæsning af digte
  • Foredrag
  • Musikalske indslag
  • Forskellige spil
  • Kunst udstilling
  • Eller, en tema aften – med forskelligt indhold.

Kom og vær med til at skabe et forum for kunst og kultur. Vi skaber sammen fremtidens fællesskaber! B&W CAFÉ vil have åbent i de to spillesæsoner forår og efterår.

Sponsorater og støtte